Entreprenad — Vi utför totalentreprenad inom passivt brandskydd.

Brandtätning

Installationsgenomföringar i brandsektionerade och brandcellsbegränsande byggnadsdelar får inte utgöra en svag punkt i den brandskiljande funktionen. Det betyder att genomföringar skall ha ett brandmotstånd som motsvarar den för brandcellsgränsen.
Läs mer

Bärande konstruktioner

Brandskyddsisolering -inklädnad av bärande konstruktioner
Läs mer

Brandskyddsmålning

Målning av bärande konstruktioner
Läs mer

Vår kompetens

Jorima arbetar med alla tillgängliga material och erbjuder helhetslösningar inom brand- och ljudtätning samt inom brandskydd av stål-, trä- och betongkonstruktioner
Läs mer

Dokumentation

Efter det att vår brandskyddsmontör har applicerat erfoderligt brandskydd är det viktigt att det utförda arbetet noggrant dokumenteras
Läs mer

Brand- och säkerhetsdörrar

Branddörrar måste monteras korrekt för att hindra spridning av brand och rökgaser
Läs mer

Ljud- och radontätning

Tätningar och fogar som syftar till att minska spridning av ljud och radongaser kan vara av stor betydelse.
Läs mer

Förbesiktning

För att få en uppfattning om hur stort behovet av en uppgradering av brandskydde
Läs mer

Brandtekniska Krav

Plan- och bygglagen (PBL) är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på b
Läs mer